+31 (0)6 51 25 50 10 info@springx.nl

Onze diensten

Home » Diensten

Bewustwording en inspiratie

Awareness workshop / Workshop Klantbeleving als kans

Om echt aan de slag te gaan met het continu verbeteren van de klantbeleving, is het belangrijk om eerst bewustwording te creëren bij medewerkers. Waarom is klantbeleving van belang, wat is je eigen rol hierin en hoe doen we het nu en wat kan anders of beter? Met deze workshops creëren we begrip en focus bij medewerkers en stimuleren we de betrokkenheid.

Merkstrategie

Waar jouw merk voor staat en waar je het verschil wilt maken, moet tot uiting komen in de klantreis. Op welke wijze wil jij van waarde zijn voor je klant? De klant moet dat ervaren wanneer hij contact heeft met jouw organisatie. Daarom is de merkstrategie van jouw organisatie heel belangrijk. Wanneer deze er nog niet is of wanneer je er niet tevreden over bent, dan helpen wij je graag om de merkstrategie van jouw organisatie uit te werken.

Bedrijfsscan

Met een bedrijfsscan bepalen we het niveau van klantgericht denken en handelen in jouw organisatie. Is er een merkstrategie, hoe enthousiast zijn je medewerkers, hoe ervaren klanten het contact met jouw organisatie? Hiervoor gaan we in gesprek met een aantal medewerkers en klanten en kijken we naar beschikbare data. Het geeft inzicht in welke volwassenheidsfase jouw organisatie zich bevindt. Het is een 0-meting van waaruit we samen bepalen wat er nodig is voor jouw organisatie en op basis daarvan bouwen we verder.

Best Year Yet programma

Vaak hebben medewerkers het gevoel dat ze worden tegengewerkt of er alleen voor staan. Er is geen of onvoldoende commitment bij collega’s om samen te werken. Wij helpen je bij het komen tot gezamenlijke doelen, het bereiken van commitment en het vertalen naar concrete actieplannen. De sleutel om doelen op langere termijn te halen, ligt in het vertalen naar concrete korte termijn doelen die in het verlengde liggen van het hogere doel. Wij zorgen ervoor dat jij of jouw organisatie de doelen nu wel gaat halen en dat dit je beste jaar ooit wordt!

Op zoek naar bewustwording en inspiratie?

Vul het formulier in voor een gratis kennismakingsgesprek.

Feedback software

Met onze feedback software geven we de klant een stem binnen jouw organisatie. Daarnaast geven we je inzicht in het energieniveau van medewerkers, brengen we de organisatiecultuur in kaart en wordt het feedback geven aan collega’s leuk en gemakkelijk middels onze 360 graden feedback oplossing. Kortom, we automatiseren alle feedback processen in 1 software oplossing die gemakkelijk zelfstandig te implementeren is. En de feedback vertalen we naar de verschillende lagen in de organisatie. Zo krijgt iedereen inzicht en volgen de acties vanzelf. Van meten naar verbeteren. Wil je meer weten over onze software oplossingen, lees dan hier verder op de site van onze partner CYS.

Feedback software implementatie

Je kunt er voor kiezen om de software volledig zelfstandig te implementeren, eerst zelf te starten en later van onze hulp gebruik te maken of we helpen je vanaf het begin. Denk daarbij aan het opstellen en inrichten van feedbackvragenlijsten, koppelen opschonen en ontdubbelen van databestanden, inrichten van gepersonaliseerde dashboards, het maken van infographics of het geven van trainingen. Zo zorgen we ervoor dat jouw organisatie snel aan de slag kan met de eerste inzichten en acties ter verbetering. 

Data, het nieuwe goud

Vaak is al heel veel data aanwezig maar kan het niet worden vertaald naar bruikbare, praktische informatie voor medewerkers. Uiteindelijk zit je dan op een berg potentieel waardevolle data, maar wordt er feitelijk niets mee gedaan. Het leidt niet tot inzicht, laat staan tot concrete acties. Wij helpen bij het verzamelen en verrijken van data en het vervolgens vertalen naar praktische informatie. Daarnaast monitoren we middels de data op continue basis de concrete resultaten van alle acties en investeringen.

Customer journey mapping

Customer Journey mapping is een techniek om ‘de reis’ die de klant maakt van begin tot eind te visualiseren vanuit het perspectief van de klant. Het geeft inzicht in hoe klanten de interactie met de organisatie ervaren. Het maakt zichtbaar waar verbeteringen mogelijk zijn en kansen liggen om een optimale klantbeleving te realiseren over alle kanalen heen. Het helpt prioriteiten te stellen en focus te creëren. We bieden twee opties aan. De eerste optie is om middels een interactieve workshop een aantal medewerkers de methodiek van CJM eigen te laten maken, zodat ze dit na afloop zelf kunnen toepassen. De tweede optie is dat wij samen met een groep medewerkers in een aantal sessies de klantreis in kaart brengen. Met behulp van diepte-interviews kan eventueel nog verdieping worden aangebracht in bepaalde contactmomenten.

Employee journey mapping

Customers will never love a company untill the employees love it first”, Simon Sinek. Employee Journey Mapping is in een techniek om de reis die de medewerker aflegt van interesse in een vacature tot en met uitdiensttreding te visualiseren. Het geeft inzicht in hoe medewerkers de interactie met de organisatie ervaren. Het maakt zichtbaar waar kansen liggen om een optimale medewerkersbeleving te realiseren en daarmee je medewerkers enthousiast te maken zodat ze ambassadeur worden van je organisatie. Het mappen van je employee journey helpt prioriteiten te stellen en focus te creëren.

Samen met een groep medewerkers gaan we in een aantal sessies de medewerkerreis in kaart brengen. Optioneel doen we aanvullend medewerkersonderzoek door diepte-interviews af te nemen of focusgroepen te organiseren. Hiermee kan verdieping worden aangebracht in bepaalde behoeften of contactmomenten tijdens de reis. Zo helpen wij jou om van de huidige naar de gewenste employee journey te komen.

Inzicht en actie

Op zoek naar inzicht en actie?

Vul het formulier in voor een gratis kennismakingsgesprek.

Leiderschap en cultuur

Programma management

SpringX gelooft in een cyclische groei door inzicht, kwetsbaarheid en enthousiasme. Dit vergt een structurele verandering van denken en handelen in jouw organisatie. Om dit te realiseren lopen er vaak meerdere projecten tegelijkertijd. We spreken dan van een programma. Medewerkers nemen deel aan de projecten naast hun reguliere werk en vinden het moeilijk om ook deze extra bal in de lucht te houden. Om ervoor te zorgen dat deze projecten op elkaar aangesloten blijven, binnen tijd en kosten worden gerealiseerd, dat prioriteiten juist worden gesteld en, minstens zo belangrijk, dat het enthousiasme blijft en groeit, biedt SpringX programmamanagement aan.

Leiderschapstraining en -coaching

De klant centraal stellen in alles wat je doet, is voor veel organisaties een andere benadering dan die men altijd heeft gehanteerd. Het vergt een andere houding van iedereen in de organisatie. SpringX is ervan overtuigd dat enthousiasme hierin de sleutel is. Hoe creëer je de voedingsbodem waarin enthousiasme kan groeien? SpringX helpt jouw organisatie hier graag bij!

Cultuur workshops

Cultuur is voor veel mensen een lastig begrip. Het is niet vast te pakken, het is moeilijk concreet te maken. Toch speelt cultuur een cruciale rol in de groei en ontwikkeling van mensen en de organisatie. Het is de olie in de motor.

Cultuur wordt bepaald door overtuigingen, waarden en gedrag van mensen en komt bijvoorbeeld tot uiting in hoe mensen met elkaar omgaan, de manier waarop er wordt samengewerkt en gecommuniceerd. Of wat er wordt besproken in de wandelgangen en hoe beslissingen worden genomen.

Middels workshops gaan we concreet aan de slag met het bewust worden van de huidige en gewenste cultuur. Hierbij nemen wij de kernwaarden of cultuurwaarden van jouw organisatie als uitgangspunt. We gebruiken diverse werkvormen om medewerkers op een andere manier met elkaar in gesprek te laten gaan. Het draait om werken aan de randvoorwaarden, waardoor de cultuur zich kan ontwikkelen in de gewenste richting.

Storytelling workshops

Storytelling is een communicatietechniek die inspireert en verbindt. Het werkt openheid, vertrouwen en verbondenheid in de hand bij klanten, maar ook bij medewerkers en andere stakeholders. Daarvoor is belangrijk wat je vertelt maar zeker ook hoe je vertelt. In deze workshop leer je mensen op een emotioneel niveau aan te spreken zodat je boodschap bij hen blijft ‘hangen’, zij enthousiast worden van jouw story en ambassadeur van jouw organisatie.

Op zoek naar leiderschap en cultuur?

Vul het formulier in voor een gratis kennismakingsgesprek.

Closed Loop klantfeedback workshops

Onze overtuiging is dat feedback zorgt voor kwetsbaarheid, inzicht en enthousiasme en daarmee de basis is voor groei. Zonder feedback geen groei. Als je al enige tijd feedback krijgt van je klanten, dan is het belangrijk om ook daadwerkelijk iets met deze feedback te doen en om de klant terugkoppeling te geven wat je met zijn feedback gaat doen of, nog beter, reeds hebt gedaan.

In deze workshop leren we je om op twee verschillende manieren de feedback loop te sluiten. Ten eerste door medewerkers te trainen in het juist reageren op klantfeedback, zodat de klant zich echt gehoord en begrepen voelt. Tevens zorgt dit ervoor dat de medewerker leert van de klantervaring. Wat heeft de klant vervelend ervaren of wat heeft hem juist zo enthousiast gemaakt? Dit zijn niet altijd de meest makkelijke gesprekken, maar vaak wel de meest waardevolle en memorabele zowel voor de klant als de medewerker.  Als organisatie laat je zien dat je feedback serieus neemt, wat de bereidheid om de volgende keer weer feedback te geven, zal vergroten. De tweede manier om de feedback loop te sluiten is door acties uit te zetten op de drivers onder ontevredenheid en enthousiasme en vervolgens de effecten van deze acties te meten. Zo weet je of de actie ook wordt gewaardeerd door je klant en het al dan niet loont.

Terug- en vooruitblik

Alles leuk en aardig, uiteindelijk draait het om het resultaat. Dat vinden wij ook! Wij helpen onze klanten te volgen welke resultaten worden geboekt en wat daarvan de belangrijkste oorzaken zijn. Onder resultaten verstaan wij klant- en medewerkertevredenheids-cijfers, maar ook financiële resultaten.
En dan is het tijd om de behaalde resultaten te vieren. Het vieren van deze successen kan heel goed samen gaan met het (samen) bepalen van de next steps. Stap op de zeepkist, ga samen iets leuks doen. Het is niet belangrijk hoe het succes wordt gevierd, maar wel belangrijk dat er aandacht voor is. Geen zin of tijd om dit zelf te organiseren? Wij helpen je om er iets leuks van te maken!

Energie en beleving

Op zoek naar energie en beleving?

Vul het formulier in voor een gratis kennismakingsgesprek.

Contact

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem snel contact met ons op.

Laat een bericht achter