+31 (0)6 51 25 50 10 info@springx.nl

Werkgeluk

Meer plezier in je werk

Home » Werkgeluk

Meer plezier in je werk

Werkgeluk vanuit de medewerker

Een groot deel van je leven breng je werkend door. Werken is meer dan alleen het zorgen voor brood op de plank. Het zou je plezier, zingeving, erkenning en voldoening moeten geven, werkgeluk dus! Je bent niet getrouwd met je werk en je toetst geregeld bij jezelf of je nog gelukkig bent met je werk en of de organisatie nog bij je past. Het liefste kies je natuurlijk voor het werk bij de werkgever waar jij verwacht het gelukkigst te zijn/worden.

Het belangrijkste kapitaal van een organisatie: de medewerkers

Werkgeluk vanuit de organisatie

De belangrijkste succesfactor van een organisatie zijn de medewerkers. Wanneer medewerkers gelukkig zijn in en met hun werk, gaat (bijna) alles beter:

  • Medewerkers zijn productiever
  • De sfeer in de organisatie is beter
  • De klanten, met wie ze interactie hebben, ervaren dit en zullen meer omzetten tegen lagere kosten
  • Gelukkige medewerkers zijn loyaler zijn aan hun werkgever en bevelen hun werkgever aan bij mensen uit hun netwerk. Dat is in de huidige arbeidsmarkt erg waardevol.

Voldoende redenen dus om ervoor te zorgen dat mensen plezier hebben in hun werk!

Wat is werkgeluk?

Volgens wikipedia kan geluk (of gelukkig zijn) worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid.

Wanneer we dat vertalen naar werkgeluk dan hebben we het dus over de positieve emoties die iemand over zijn/haar werk heeft. Daar zit een korte termijn aan: iemand kan even (on)gelukkige gevoelens hebben om iets wat wat er nu wel of niet is of om een gebeurtenis uit het recente verleden. Geluk met/op het werk kan ook dieper zitten, omdat het werk plezier, zingeving, erkenning en voldoening geeft.

Werkgeluk vergroten

Hoe doe je dat, werkgeluk vergroten? Alle verbetering start met inzicht. Inzicht in welke aspecten positief dan wel negatief bijdragen aan het plezier van de medewerkers in jouw organisatie. Om dat inzicht te krijgen en te houden dient een organisatie voortdurend in contact te staan met haar werknemers. Deze werknemers krijgen de gelegenheid om hun werkgever op continue basis te laten weten hoe werkgelukkig ze zijn.

SpringX doet dit met werkgelukmetingen die gebaseerd zijn op haar eigen werkgelukmodel. De inzichten die uit deze metingen komen, zijn het startpunt voor het werken aan werkgeluk.

Werken aan werkgeluk

Het werken aan werkgeluk kan gezien worden als iets groots en veelomvattend. Ons advies is: maak het niet te groot en pak het pragmatisch aan. Kies een paar aspecten waaraan gewerkt gaat worden en betrek een aantal medewerkers bij dit verbetertraject, want wie weet er meer over hun werkgeluk dan de medewerkers zelf? Je zult zien dat dit als een vliegwiel gaat werken: medewerkers ervaren dat zaken waar zij niet tevreden over zijn worden aangepakt en dat de positiviteit en de energie in de organisatie groeit.

SpringX ondersteunt je graag in dit traject.

Werkgelukmodel

Of medewerkers gelukkig zijn in of met hun werk is afhankelijk van een aantal aspecten. SpringX heeft op basis van deze aspecten haar eigen werkgelukmodel ontwikkeld. Dit werkgelukmodel vormt de basis van werkgelukmetingen. Het bestaat uit de volgende aspecten:

Autonomie

Dit aspect gaat over de invloed die de werknemer zelf heeft op de inhoud en uitvoering van zijn/haar werk. Het gaat over de mate waarin de medewerker zelfstandig te werk gaat en eigen keuzes maakt.

Verbinding

Mensen zijn sociale wezens. Wij willen ons graag met anderen en organisaties verbinden en ons daarmee verbonden voelen. Verbinding is dus een belangrijk onderdeel van werkgeluk. Om je te kunnen verbinden moet er emotionele veiligheid en wederzijds vertrouwen zijn. Een uitingsvorm van verbinden is betrokkenheid. En de verbale en non-verbale communicatie is het fundament onder al deze aspecten.

Organisatie

Het aspect Organisatie gaat onder andere over de mate waarin de reden waarom de organisatie op aarde is aansluit bij wat de medewerker belangrijk vindt. Dit zit in the good cause waar de organisatie al dan niet voor staat/gaat. Daarnaast gaat het in dit onderdeel over de visie en strategie van het bedrijf en de mate waarin deze bij de werknemers gekend zijn en er naar gehandeld wordt. Ook leiderschap en het contact met collega’s, klanten, leveranciers en andere externe relaties komen in het aspect Organisatie aan bod.

Werkinhoud

Werkinhoud gaat over hoe leuk/interessant werknemer het werk vindt, de mate waarin deze zijn/haar competenties en talenten in het werk kwijt kan en de ontwikkelmogelijkheden die het werk en de organisatie de werknemer bieden.

Waardering en werkgeluk

Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen is één van onze basisbehoeftes. Het stimuleert medewerkers om hun best te doen en (nieuwe) uitdagingen aan te gaan. Waardering gaat niet alleen over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook over het naar elkaar luisteren, het erkennen van de ander en het geven en ontvangen van feedback met als doel de ander te laten groeien. Dit aspect gaat ook over zingeving. Onder zingeving verstaan we ‘doen wat ertoe doet en merken dat jij ertoe doet’. Dat geeft een gevoel van voldoening, waardering en vertrouwen.

Vitaliteit

Volgens Van Dale betekent ‘vitaal’: voor het leven van groot belang, maar ook: krachtig, energiek. Vitaliteit betekent dan ook letterlijk: levenskracht. Het gaat om een gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de mens. Daarin zijn de werk- en privésituatie en de balans daartussen essentieel. Een medewerker die vitaal is, heeft meer energie om zijn of haar werk goed te doen. Het zorgt voor hogere productiviteit, betrokkenheid en lager verzuim.

Interesse?

Vul het formulier in voor een gratis kennismakingsgesprek.