+31 (0)6 51 25 50 10 info@springx.nl

In onze vorige blog over werkgeluk in de organisatie schreven we over het besef dat niet het vergroten van je efficiency, maar het werkgeluk van medewerkers de katalysator vormt voor duurzame groei en rendement. Wanneer mensen meer plezier hebben in het werk, worden ze creatiever, effectiever en productiever. Dit levert meer klantloyaliteit en duurzame groei op. In de huidige arbeidsmarkt hebben medewerkers het voor het zeggen. Zij zullen kiezen voor die werkgever waar zij verwachten het gelukkigst te zijn of te worden. Het is dus belangrijk dat jouw bedrijf die werkgever is of wordt.

De zes aspecten van werkgeluk

Alle reden dus om ervoor te zorgen dat de medewerkers van jouw organisatie gelukkig zijn en blijven. Of medewerkers gelukkig zijn in/met hun werk is afhankelijk van een complex van aspecten. Wij noemen dat het werkgelukmodel. Dit model bestaat uit de aspecten:

Autonomie

Dit aspect gaat over de invloed die de werknemer zelf heeft op de inhoud en uitvoering van zijn/haar werk. Autonomie gaat ook over de mate waarin de medewerker regie neemt over zijn werk en leven, zelfstandig te werk gaat en eigen keuzes maakt.

Verbinding

Mensen zijn sociale wezens. Wij willen ons graag met anderen en organisaties verbinden en ons daarmee verbonden voelen. Verbinding is dus een belangrijk onderdeel van werkgeluk. Om je te kunnen verbinden moet er emotionele veiligheid en wederzijds vertrouwen zijn. Een uitingsvorm van verbinden is betrokkenheid. En de verbale en non-verbale communicatie is het fundament onder al deze aspecten.

Organisatie

Het aspect Organisatie gaat onder andere over de mate waarin de reden waarom de organisatie op aarde is aansluit bij wat de medewerker belangrijk vindt. Dit zit in the good cause waar de organisatie al dan niet voor staat/gaat. Daarnaast gaat het in dit onderdeel over de visie en strategie van het bedrijf en de mate waarin deze bij de werknemers gekend zijn en er naar gehandeld wordt. Ook leiderschap en het contact met collega’s, klanten, leveranciers en andere externe relaties komen in het aspect Organisatie aan bod.

Werkinhoud

Werkinhoud gaat over hoe leuk/interessant de werknemer het werk vindt, de mate waarin deze zijn/haar competenties en talenten in het werk kwijt kan en de ontwikkelmogelijkheden die het werk en de organisatie de werknemer bieden.

Vitaliteit

Volgens Van Dale betekent ‘vitaal’: voor het leven van groot belang, maar ook: krachtig, energiek. Vitaliteit betekent dan ook letterlijk: levenskracht. Het gaat om een gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de mens. Daarin zijn de werk- en privésituatie en de balans daartussen essentieel. Een medewerker die vitaal is, heeft meer energie om zijn of haar werk goed te doen. Het zorgt voor hogere productiviteit, betrokkenheid en lager verzuim.

Waardering

Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen is één van onze basisbehoeftes. Het stimuleert medewerkers om hun best te doen en (nieuwe) uitdagingen aan te gaan. Waardering gaat niet alleen over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook over het naar elkaar luisteren, het erkennen van de ander en het geven en ontvangen van feedback met als doel de ander te laten groeien. Dit aspect gaat ook over zingeving. Onder zingeving verstaan we ‘doen wat ertoe doet en merken dat jij ertoe doet’. Dat geeft een gevoel van voldoening, waardering en vertrouwen.

Inzicht in werkgeluk van medewerkers

Goed, dan kennen we nu de aspecten die samen resulteren in een gelukkige dan wel ongelukkige medewerker. Hierop gebaseerd heeft SpringX een meting ontwikkeld waarmee zij inzicht kan geven in het werkgeluk van de medewerkers van jouw organisatie. In de volgende blog zullen we dieper ingaan op hoe een dergelijke meting eruit kan zien en wat de ervaringen zijn van organisaties waar wij het werkgeluk in kaart hebben gebracht.

Ben je nu al benieuwd wat SpringX met haar werkgelukmodel voor jouw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met info@springx.nl!