+31 (0)6 51 25 50 10 info@springx.nl

In de twee vorige blogs zijn we ingegaan op de aspecten van werkgeluk en het rendement van gelukkige medewerkers. In deze blog vertellen we over de werkgelukmeting en wat de ervaringen zijn van paraDIGMA groep waar we gemeten hebben hoe werkgelukkig hun medewerkers zijn.

Hoe ziet een werkgelukmeting eruit?

Werkgeluk meten wij op twee manieren:

  1. Door aan de medewerker te vragen hoe gelukkig hij/zij in zijn werk is. De medewerker beantwoordt deze vraag met een cijfer van 0 t/m 10 en beschrijft daarna wat hem/haar gelukkig dan wel ongelukkig maakt;
  2. Door de medewerker een aantal stellingen voor te leggen waarmee we achterhalen over welke aspecten de medewerker wel/niet gelukkig is

De resultaten worden gepresenteerd in een actionable rapportage: het is meteen duidelijk welke zaken behouden/versterkt moeten worden, maar ook wat verbeterd moet worden.

Werkgelukmeting in de praktijk

Genoeg theorie, wat zijn de ervaringen met het werkgelukmodel van SpringX in de praktijk? Om daar antwoord op te geven, hebben we Cis Hageman, Hoofd People & Culture van paraDIGMA groep, gevraagd wat te vertellen over zijn ervaringen met het meten van werkgeluk. paraDIGMA groep is een innovatieve en trendsettende groep van samenwerkende bedrijven met expertise op alle deelgebieden van duurzame inzetbaarheid. Van oplossingen voor verzuim, vitaliteitsbeleid of strategisch personeelsbeleid tot re-integratievraagstukken, psychische- of fysieke begeleiding, opleiding en ontwikkeling.

De vraag van ParaDIGMA

Cis aan het woord: “paraDIGMA groep is enorm aan het groeien. Door deze groei is de dynamiek binnen onze organisatie veranderd. Wij wilden weten wat de groei met onze medewerkers doet en welke onderwerpen er bij onze mensen spelen. We hebben toen besloten om de tevredenheid van onze medewerkers te gaan meten. Om e.e.a. in goede banen te leiden, hebben we een werkgroep van vijf collega’s samengesteld. In de werkgroep waren verschillende bedrijfsonderdelen en functies vertegenwoordigd.  Ook de OR maakte onderdeel uit van de werkgroep.

Keuze voor een partner

We hebben drie bedrijven gevraagd een voorstel te maken voor een medewerkertevredenheidsonderzoek en dat aan de werkgroep te presenteren. Na de presentaties van de drie bureaus waren we het er unaniem over eens dat we dit samen met SpringX wilden gaan doen. Ze hadden een goed verhaal. We voelden de juiste chemie en we merkten dat SpringX begrijpt waar het om gaat. Ze zijn professionals in hun vak. Dit blijkt niet uit het aantal jaren dat je bestaat, maar uit het feit dat je een fijne, professionele gesprekspartner bent. SpringX is no nonsense, pragmatisch, eerlijk en gaat het gesprek aan om echt te begrijpen wat nodig is. Zij begrijpen als geen ander dat het niet gaat om de meting an sich, maar om wat je met de uitkomsten doet.

Het werkgelukmodel van SpringX

SpringX heeft haar eigen werkgelukmodel. Wat wij goed vinden aan het werkgelukmodel van SpringX, is dat het de verantwoordelijkheid voor het werkgeluk van een medewerker bij de werkgever, maar zeker ook bij de werknemer legt.

Het werkgeluk onderzoek

SpringX heeft ons door het traject, om tot de goede inhoud van het onderzoek te komen, geleid. Toen dat uitgewerkt was, heeft SpringX het onderzoek in de software van CYS gebouwd. We hebben de meting van tevoren bij de medewerkers aangekondigd. In het algemeen waren ze erg blij met dit onderzoek, maar ook wel sceptisch: “wat wordt er mee gedaan?”. Alle medewerkers hebben via e-mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen waarmee ze deel konden nemen aan het onderzoek.

Resultaat van de werkgelukmeting

De uitkomsten zijn schriftelijk en mondeling helder en richtinggevend gepresenteerd. Ze waren veelal een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. Al werd het nu wel veel concreter en specifieker. Daardoor was het duidelijker met welke zaken en organisatie-onderdelen we aan de gang moesten. Het heeft mij als HR-manager ook geholpen om bepaalde issues bij collega’s onder de aandacht te brengen. De resultaten zijn teruggekoppeld aan alle medewerkers. Zowel schriftelijk als via presentaties.”

Volgende stappen

En nu? “We zijn momenteel bezig om de belangrijkste zaken uit het onderzoek aan te pakken. De eerste zaken zullen binnenkort geïmplementeerd worden. Om te zien of de ingezette acties tot meer werkgeluk bij onze medewerkers hebben geleid, gaan we daarna een vervolgmeting doen. En misschien leidt het wel tot een continue meting van werkgeluk, want net als SpringX ben ik ervan overtuigd dat je werkgeluk eigenlijk niet éénmalig maar continu moet meten.”

Hoe gelukkig zijn de medewerkers in jouw organisatie?

Wil je ook weten hoe werkgelukkig jouw collega’s zijn en welke onderwerpen er binnen jouw organisatie spelen? Neem dan contact op met SpringX.