+31 (0)6 51 25 50 10 info@springx.nl

Een nieuw tijdperk met focus op werkgeluk

Het is hoog tijd dat de bekende managementconcepten waar we nu aan vasthouden, plaatsmaken voor nieuwe. Om op lange termijn te overleven, heeft een organisatie niet alleen korte termijn efficiency en prestaties nodig.  Er is een andere opvatting nodig over de mens als medewerker. Deze moet niet slechts als productiefactor worden gezien.

Werkgeluk in jouw organisatie en winst

Het is onjuist te denken dat geluk onverenigbaar is met winst. We moeten gaan beseffen dat niet het vergroten van je efficiency maar het geluk van medewerkers de katalysator vormt voor duurzame groei en rendement. We moeten (meer) plezier krijgen in ons werk, want daarmee worden we creatiever, effectiever en productiever. Meer geluk leidt tot meer winst en is welbeschouwd dus een voorwaarde voor goede financiële prestaties op de lange termijn. Dit wordt door Heskett, Sasser en Schlesinger het rendement van geluk genoemd.

Gelukkige werknemers zijn loyaler

Gelukkige medewerkers hebben meer werkvermogen en zijn loyaler aan hun werkgever. Dit levert meer klantwaarde, meer klanttevredenheid, meer klantloyaliteit en aan de eindstreep een hogere winstgevendheid en duurzame groei op.

Bron: Heskett, J.L.Sasser , W.E., Schlesinger, L.A. (1997) The Service-Profit Chain

Huidige arbeidsmarkt

Een andere noodzaak tot verandering wordt ingegeven door de huidige arbeidsmarkt. We leven in een arbeidsmarkt die overspannen is. In het tweede kwartaal van 2021 overtrof het aantal vacatures voor het eerst het aantal werklozen (bron: CBS).

Medewerkers hebben het momenteel voor het zeggen en zullen kiezen voor die werkgever waar zij verwachten het gelukkigst te zijn of te worden. Dat werkgeluk zit hem onder andere in een combinatie van werkinhoud, doorgroeimogelijkheden en arbeidsvoorwaarden (in de ruimste zin van het woord). We zien dat ook de purpose van een organisatie steeds vaker doorslaggevend is om voor een werkgever te kiezen. Met purpose bedoelen we het eigen morele fundament van een organisatie dat richting geeft aan alle besluiten, investeringen, producten, diensten en aan het dagelijks handelen.

Inzicht in werkgeluk in jouw organisatie

Om in deze tijd talent te kunnen werven, binden en boeien is het noodzakelijk voor opdrachtgevers om alle zeilen bij te zetten. Het antwoord ligt dus in het verbeteren van de employer branding en het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving.

Alle verbetering begint met inzicht. Weet jij hoe aantrekkelijk de werkomgeving van jouw organisatie is voor huidige en toekomstige medewerkers? En nog specifieker: waar zijn medewerkers tevreden over en wat kan beter? Om dat te kunnen meten, heeft SpringX haar eigen, bewezen werkgelukmodel ontwikkeld. Hiermee onderzoeken wij het werkgeluk van jouw medewerkers, om het daarna te kunnen verbeteren.

In volgende blogs zullen we dieper ingaan op de inhoud van ons werkgelukmodel en vertellen over de ervaringen van organisaties waar we werkgeluk onderzocht hebben. Ben je nu al benieuwd wat SpringX met haar werkgelukmodel voor jouw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met info@springx.nl!