+31 (0)6 51 25 50 10 info@springx.nl

Laat ik weer beginnen met een leestip: “De enthousiasme trilogie” van Rijn Vogelaar. Het boek is opgebouwd in drie delen en beschrijft hoe de Flame, Flow & Flood van enthousiasme een popster doen schitteren, organisaties succesvol en de wereld een stuk mooier maken. Een absolute aanrader wat SpringX betreft! Een belangrijke inspiratiebron  voor ons eigen gedachtegoed en meer enthousiaste mensen op je werkvloer.

Paradigmaswitch naar positiviteit

Van nature ben ik een enthousiast en positief persoon. Ik benader zaken vanuit de positieve kant, ga van het goede uit. Ook als het zakelijk of privé even tegenzit, zie ik dat vaak als een kans om van te leren en te groeien. “Het zal vast niet zomaar gebeuren”, denk ik dan. Deze visie heeft me al veel gebracht. Toch is het niet altijd even gemakkelijk om positief te blijven, weet ik uit eigen ervaring. Om me heen zie ik daar veel mensen, maar ook organisaties, mee worstelen. Organisaties die hoofdzakelijk sturen op problemen, op risicovermijding en op zaken die nog niet goed gaan. Het is mijn doel om meer mensen en organisaties te laten groeien door enthousiasme, door te focussen op het positieve. Mensen het inzicht geven om het anders te doen. Nieuwe uitdagingen aan te gaan en vertrouwen te hebben in de toekomst. Zoals in onze blog over groeien met je bedrijf al beschreven, te durven vertrouwen op de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid.

Positiviteit, dat maakt enthousiaste mensen

Wat maakt nu dat mensen en organisaties vooral gericht zijn op het negatieve, op problemen en op risico’s? Dit heeft te maken met hoe onze hersenen zijn ontwikkeld tijdens de prehistorie, toen alertheid voor gevaar van levensbelang was. Inmiddels is de tijd geëvolueerd waardoor deze manier van denken en handelen veel minder relevant en effectief is. We doen onszelf hiermee tekort. We kunnen beter uitgaan van het positieve in plaats van alleen te kijken naar wat er allemaal (nog) niet goed gaat. Energie halen uit je successen. Een teleurstelling of tegenslag zien als kans om te groeien. Je focussen op die zaken waar je echt enthousiast van wordt, waar je een twinkeling van in de ogen krijgt. Het creëert flow bij jezelf maar ook in de samenwerking met anderen. Wat eerst niet mogelijk leek, kan zo maar ineens werkelijkheid worden.

Tijd voor verandering

Hoe fijn zou het zijn als je in een organisatie kunt werken waar niet gestuurd wordt op de korte termijn en het vermijden van risico’s, maar op de flow van enthousiasme? Het is tijd voor een omslag! Dat we radicaal breken met de huidige bedrijfsvoering, die tot voor kort nog heel succesvol (b)leek, maar door de veranderende omstandigheden inmiddels achterhaald is. Ik ben ervan overtuigd dat de organisaties die consequent sturen op enthousiaste mensen tot de meest succesvolle organisaties gaan behoren!

Zes tips voor meer enthousiaste mensen

Beschrijf een hoger doel dat inspireert

Het begint met het beschrijven van het hogere doel van jouw organisatie. Wat is de toegevoegde waarde van jouw organisatie? Er zijn genoeg bedrijven waar de medewerkers de visie en missie niet kennen of waar deze allesbehalve inspirerend is voor klanten en medewerkers. Breng het hogere doel van de organisatie in lijn met die van de medewerkers. Neem mensen aan met hetzelfde doel als die van de organisatie, zodat men tegelijkertijd bijdraagt aan het hogere doel van de organisatie en die van henzelf. De flow van enthousiasme wordt vervolgens verder versterkt doordat men in een omgeving samenwerkt met mensen die hetzelfde hogere doel nastreven.

Stuur op autonomie, samenwerking en de langere termijn

Niet sturen op korte-termijn-winst en het vermijden van risico’s maar op de flow van enthousiasme. Vertrouw erop dat het sturen op enthousiaste mensen op de langere termijn een veel beter resultaat oplevert. Stuur op kansen in plaats van mensen af te rekenen op kostenbeheersing en het oplossen van problemen. Stop met het koppelen van financiële beloningen aan het uitvoeren van complexe, uitdagende en creatieve taken. Uit onderzoek is gebleken dat dit een averechts effect heeft (Dan Pink, the puzzle of motivation). Stimuleer en waardeer de samenwerking tussen mensen. De mens is van nature een sociaal wezen, dus enthousiasme ontstaat pas echt als je het kan delen.

Geef mensen uitdagingen die aansluiten op hun talenten

Focus op talenten van mensen. Door de aandacht voor de kenmerkende kracht van mensen ontstaat een positieve spiraal. Het natuurlijke talent van mensen wordt beter benut en zij krijgen hierdoor zoveel zelfvertrouwen dat ook hun mindere eigenschappen zich in positieve zin ontwikkelen. Door uitdagende maar haalbare doelen te koppelen aan talenten en vaardigheden, geraakt men in een flow. Men gaat op in het werk en men ‘vergeet’ de tijd. Dit alles zorgt weer voor meer enthousiasme en een verhoogde productiviteit (Mihaly Csikszentmihalyi, Flow).

Geef continu feedback en waardering

Geef feedback op continue basis over de voortgang en ontwikkeling in relatie tot de uitdagingen of doelen en maak feedback relevant door het persoonlijk te maken. Spreek op continue basis je waardering uit over zaken. Richt een enthousiasme-feedback-loop in naast een verbeter-feedback-loop. Negatieve feedback, of de vrees ervoor, kan een terughoudendheid in het uiten van enthousiasme veroorzaken en remt de flow. Positieve feedback heeft daarentegen een omgekeerd effect. Het stimuleert openheid, creativiteit en creëert zelfvertrouwen (Barbara Fredrickson, Positivity). Benoem de verbeterpunten dan ook op een opbouwende en constructieve manier. Zorg dat de verbeterfeedback er altijd op gericht is om de ander beter te maken en dat deze geen negatieve gevolgen heeft.

Stimuleer kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van innovatie, creativiteit en verandering. Je kunt alleen een relatie aangaan met elkaar als je je kwetsbaar durft op te stellen. Het is het spoor dat moet worden aangelegd voordat de overdracht van enthousiasme kan plaatsvinden. Kwetsbaarheid is iets dat we moeten koesteren en aanmoedigen (Brene Brown, De kracht van kwetsbaarheid). Zie een klacht als een kans. Durf te falen en geef fouten toe. Zie mislukkingen en teleurstellingen als het beste leermoment en de basis voor groei. En zoek mensen die hierop aansluiten, die kwetsbaar durven zijn.

Verspreid actief het enthousiasme

Durf enthousiast te zijn en vier successen. Het is makkelijker om kritisch of behouden te zijn, dan ben je namelijk minder kwetsbaar. Negatief zijn is veiliger dan positief zijn, zeker in de Nederlandse cultuur. Deel je enthousiasme bijvoorbeeld door het gebruik van inspirerende klant- of medewerkersverhalen. Het delen van enthousiasme is een fundamenteel onderdeel van onze menselijke aard. We voelen de eenzaamheid het sterkst wanneer we iets leuks meemaken en dit niet kunnen delen. Laat je als organisatie en medewerkers inspireren om nieuwe kansen te zien. Enthousiasme, inspiratie en innovatie zijn aan elkaar gerelateerd. Zoek en faciliteer superpromotors en laat hen het enthousiasme verder verspreiden in de organisatie en daarbuiten.

Nothing great was ever achieved without enthusiasm (Ralph Waldo Emerson)